Ekonomi

35. Finansal İstikrar Raporu’nda öne çıkan mesajlar

  1. Uygulanan makroihtiyati politikalar neticesinde, KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin Ocak-Eylül dönemindeki net kullandırımı önceki yıla kıyasla 65 milyar TL’den 878 milyar TL’ye gelerek 12 kat artış göstermiştir.

As a result of the macroprudential policies implemented, the net credit utilization of SME, export and investment loans in the January-September period increased by 12 times from TRY 65 billion to TRY 878 billion compared to the previous year.

  1. Reel sektörün finansal varlıkları, yükümlülüklerine kıyasla güçlü artışını sürdürürken likidite, karlılık ve borç ödeme göstergelerindeki olumlu görünüm korunmaktadır.

Corporate sector financial assets are on a stronger growth track compared to that of liabilities, and the positive outlook in liquidity, profitability and debt payment indicators is maintained.

  1. Reel sektörün net döviz açık pozisyonu 2022 yılında 32,7 milyar ABD doları azalarak son 12 yıldaki en düşük seviye olan 89,1 milyar ABD dolarına gerilemiştir.

In 2022, the net FX open position of the corporate sector decreased by USD 32.7 billion to USD 89.1 billion, its lowest level over the last 12 years.

  1. Hanehalkı ve reel sektörün finansal dayanıklılık göstergelerindeki iyileşme devam etmekte ve emsal ülkelere göre olumlu yönde ayrışmaktadır.

Financial resilience indicators of households and the corporate sector continue to improve and positively diverge from those of peer countries.

  1. Hanehalkı TL mevduatı ve TL cinsinden finansal varlıkları belirgin düzeyde artarken, hanehalkının yabancı para mevduat tercihi azalmaktadır.

Households’ TRY deposits and other TRY-denominated financial assets have increased significantly, while their preference for FX deposits are declining.

  1. Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançoları sayesinde, bankalar başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi iyileşmeye devam ederek sektörün TGA oranı yüzde 2,2 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Thanks to strengthening household and corporate sector balance sheets, the asset quality of the financial sector, led by banks, continues to improve, and the NPL ratio of the sector is at its lowest level in history with 2.2%.

  1. Bankaların dış borçları azalırken, güçlü yabancı para likidite tamponları ile bankaların likidite şoklarına karşı dayanıklı yapısı korunmaktadır. 

Banks’ external debts are on the decline and their strong FX liquidity buffers preserve the sector’s resilience to liquidity shocks. 

Kaynak: TCMB
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu