Ara

Kişisel Verilerin Korunması

34haber.net Haber Sitesi

Kişisel Verilerin Korunması

 

Veri Sorumlusu : 34haber.net Eren Kadak şirketi

Adres : HÜRRIYET MAH. DEREBASI KÜMESI SK. NO: 7 IÇ KAPI NO: 1
KAGITHANE/ ISTANBUL

Telefon : 0507 102 9043

e-Posta : eren@34haber.net

 1. Giriş

34haber.net; veri sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirmesi konusunda büyük önem ve hassasiyet göstermektedir. Değerli okuyucularımıza, müşterilerimiz ve çalışanlar dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin bu politikalarımızı okumalarını önemle arz ederiz.

 1. Amaçlar

34haber.net haber içeriklerinin sunumu, kullanıcılara e-posta bültenleri gönderimi, kullanıcı yorumları gibi hizmetleri sunmak için kişisel verileri işlemektedir. Bu veriler, haberlerin daha iyi sunulması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununda anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Tarafımızca sunulan hizmet ile, kullanım alışkanlıkları, okuma süreleri ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek kullanıcılara önerilmesi ile talepleri doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,

Yeni faaliyetlerden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü öneri ve şikayetinize cevap verilebilmesi,

Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınabilmesi,

Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi,

amacıyla kullanılmaktadır.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla 34haber.net’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması, gerekli olması durumunda açık rızanın alınması, dahilinde işlenebilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

34haber.net , kullanıcılardan, müşterilerden veya çalışanlardan isim, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, konum bilgisi ve IP adresi gibi bilgiler toplayabilir.

 

 1. Hukuki Sebep

Kişisel verilerin işlenebilmesi okuyucuların veya kullanıcıların açık rızası olması doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

 1. Veri İşleme Amaçları

Kişisel veriler, kullanıcı analitiği, haber içeriklerinin gösterilmesi, reklam prosedürleri ve istatistiklerinin oluşturulması amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Üçüncü Kişilere Aktarım

34haber.net , kullanıcı verilerini yasal düzenlemelere bağlı ve uygun olarak, hizmetlerin sunumu amacıyla reklam ve olması halinde iş ortakları ile paylaşabilir.

 

 1. Veri Güvenliği

34haber.net olarak kişisel verilerinizi, mevzuatta belirlenen saklama sürelerine uygun olacak şekilde, işleme amacının gerektirdiği süre zarfında muhafaza etmekteyiz. Ancak birden fazla amaçla işlediğimiz kişisel veriler, işleme amacının sona ermesi veya ilgili kişinin talebi halinde, ve tabii ki mevzuatta buna bir engel bulunmaması durumunda, verilerinizi ya siliyor, yok ediyor ya da anonim hale getirerek saklıyoruz. Tüm bu işlemleri, kişisel veri koruma mevzuatı hükümleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle:

 • Verilerin güvenli bir biçimde saklanabilmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz,
 • Kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusunda teknik yeteneğe sahip personel istihdam ediyoruz,
 • Potansiyel risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturuyor ve bunların uygulamalarını sürekli kontrol ediyoruz,
 • Kişisel verilerin saklandığı alanlara yönelik güvenlik sistemlerini teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli güncelliyoruz.

Çalışanlarımızın kişisel verilerin saklanması konusundaki teknik ve idari riskler konusunda bilinçlenmesini sağlayarak, onlarda bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda, kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması konusunda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda şartları içeren hükümleri, aktardığımız verilerin korunması amacıyla ilgili şirketlerle yapılan sözleşmelere ekliyoruz.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları
 • Kullanıcılar, kişisel verileriyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir.
 • Verilerin işlenip işlenmediğine dair bilgi edinme,
 • Yanlış veya eksik olan verilerin düzeltilmeleri ile ilgili taleplerde bulunma,
 • Kişisel olarak nitelendirilecek verilerin silinmesini isteme,
 • Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımını engelleme,
 • Otomatik işleme tabi tutulmama hakları.

 

 1. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler

34haber.net ziyaretçilerin deneyimini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için çerezler ve benzeri teknolojiler kullanabilir.

 

 1. Güncelleme ve Değişiklik Periyodu

İşbu Politikalar, yılda bir değerlendirmeye alınarak güncelleme yapılabilir.

 

 1. İletişim Bilgileri

Kullanıcılarımız, kişisel verileri ve KVKK ile ilgili herhangi bir şikayet, sorun ve başvuru için yukarıdaki iletişim bilgilerinden ulaşım sağlayabilirler.

Son Güncelleme Tarihi : 29.07.2023