Ekonomi

Piyasadan haberler

GLYHO… Kasım 2022’de limanlara gelen gemi sayısı 2019 Kasım ayının %96sı seviyesinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Kasım ayında 2019 seviyesinin %91i seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Kasım 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Kasım döneminin %8 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %79’una ulaşıldığı görülmektedir. Sektördeki toparlanmanın etkisiyle gemi doluluk oranlarının da 2022 başından bu yana artan bir ivmeyle yükseldiği görülmektedir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2022`de %42 iken, Ekim 2022’de %88 olarak gerçekleşmiştir.

SARKY… Kastamonu ili Hanönü ilçesi sınırları içinde Şirkete ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatımız ile ilgili, maden sahamızda arama ruhsat sürecinin devamı olarak planlanan işletme ruhsatı için MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) E-maden platformuna yaptığımız başvurumuza istinaden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce 14.12.2022 tarih ve E-48909307-100.00.00.00-2022497338 sayılı yazısı ile söz konusu başvurumuzun uygun bulunduğu tebliğ edilmiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce İşletme ruhsatına uygunluk verilmesi, arama sürecinin tamamlandığı ve işletmeye geçileceği anlamına gelmemektedir.

GESAN… Daha önce bildirimini yapmış olduğumu, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından finanse edilen ve 11/10/2022 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı muhtelif bölgelerde yapılacak ‘’GAZİANTEP GES PROJESİ ‘’ konulu ihale ile ilgili olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şirkete işin uhdesinde kaldığına ilişkin kesinleşen kararı iletmiştir. İşin toplam bedeli 33.314.700,91 -Euro’dur. (Otuzüçmilyonüçyüzondörtbinyediyüz Euro, Doksanbir Sent) (Güncel baz Euro/TL kuru ile işin toplam bedeli 662.962.545, -TL’dir.)

PRDGS… GLRYH… Şirketin 04.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından faaliyet konusu her türlü kaynaktan enerji üretimi ile bu enerjinin iletimi, dağıtımı ve ticaretini yapmak olan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.’nin paylarının tamamının satın alınması amacına yönelik olarak 04.10.2022 tarihi itibarıyla sözleşme imzalandığı ve sözleşme koşulları çerçevesinde kapanışa ilişkin tüm şartların gerçekleşmesi halinde satın alma işleminin 30.11.2022 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. 01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamızda ise ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından satın alınması planlanan Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.’nin yurtdışındaki finansal kuruluşlarla olan sözleşmeleri çerçevesinde hukuki ve prosedürel süreçlerin devam ettiği ve söz konusu süreçlerin mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmasının planlandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu çerçevede ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından Sunfarming Eurasia Asset Enerji Yatırımları ve Yönetimi A.Ş.’nin 37.425.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamının toplam 12.344.772 Amerikan Doları karşılığı bedelle satın alınması işlemi bugün itibarıyla tamamlanmış olup, ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin güneş enerjisi üretim santrallerinin toplam kurulu gücü 38,84 MW’a ulaşmıştır.

OZKGY… Şirket farklı bankalardan toplam 890.000.000 TL tutarında kredi kullanmıştır.

MIATK… Şirketin 22.06.2022 tarihli KAP yayını ile açıkladığı “Özel Güvenlik Teknolojileri Ürünleri Alımı” siparişine ilişkin olarak ürünlerin teslimatının yapıldığı ve projenin başarıyla tamamlandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

VBTYZ… Şirket 15.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İngiltere’de bulunan Bağlı Ortaklığı VBT Software UK Limited adına İngiltere faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla bir işyeri satın alınmasına işlemlerine başlanmıştır. Söz konusu işyerinin satın alınması amacıyla da VBT Software UK Limited’e 500.000 Pound borç verilmiştir.

VBTYZ… Şirket VBT Yazılım A.Ş., Türkiye’de yerleşik Özel Bir Banka ile “Anasistem Yazılımları” alımı konusunda anlaşmış ve sözleşmeler imzalamıştır. Sözleşmelerin toplam bedeli 1.936.682,35 Amerikan Dolarıdır. Bakımlarla birlikte işin toplam süresi 2 yıldır.

ESCOM… İştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisİ doğrultusunda, Türk girişimciler tarafından Abu Dhabi’de kurulu Sensegreen Ltd. Şirketi’ne 2.500.000 USD değerleme üzerinden %2,5 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildi. Nesnelerin interneti alanında faaliyet gösteren Sensegreen, düşük güç tüketen kablosuz sensörler ve veri analizi yazılım platformu geliştiriyor.

HURGZ… Şirketin 24.06.2022 tarihli özel durum açıklaması ile, Şirketin diğer bağlı ortaklığı olan Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik olarak gerekli tüm ön hazırlık süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği ifade edilmiştir. Medya Grubunun organizasyonel yapılanması ile Şirket ana faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklarının konsolidasyon kapsamı dışına çıkarılmasını teminen ve ayrıca mevcut faaliyetleri neticesinde faaliyet zararı oluşması nedeniyle, 16.12.2022 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklığı olan Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

YAYLA… T.C.İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yüklenimimiz altında bulunan Akbük(Aydın) Kanalizasyon İnşaatı İşi İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığının 13.12.2022 tarih E66097317-301.04.15-50655 sayılı yazısı ile Kesin Kabulü onaylanmış, olup ilgili yazı firmaya 15.12.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.

ADESE… 03.11.2022 tarihli KAP açıklamasında belirttiği; Şirket sermayesinde %24, Grup şirketlerinden SEHA İNŞ. MÜH. MAD. TURZ. SAN. TİC. A.Ş.’nin sermayesinde %1 paya sahip olduğu ASAF 3. İSTANBUL GAYRİMENKUL TİC. A.Ş.’NİN (ASAF 3) kısmı bölünme işlemleri kapsamında; ASAF 3’ün aktifinde yer alan 3.İstanbul Grand Rezidans’da 20 Adet, 3.İstanbul Hasbahçe evlerinde 39, 3.İstanbul Air Başakşehir’de 15 adet olmak üzere toplam 74 adet ticari bağımsız bölüm 30.09.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak bulunan değerleri üzerinden, ASAF 3’ün ortaklarına, sermaye payları oranında dağıtılacaktır. Şirketin 15.12.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Şirketin kendi payına düşen gayrimenkullerinin ayni sermaye olarak ASTO GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. unvanlı yeni bir şirkete konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Yeminli Mali Müşavirlik Raporuna göre 16.718.346,01 TL değerindeki gayrimenkuller ve bu gayrimenkullere ilişkin alacak, borç ve sermaye payı aktifte kayıtlı değerleriyle birlikte ayni 16.718.346 TL’lik sermaye olarak konulacak ve Şirketimizin yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %96, grup şirketlerimizden SEHA İNŞ. MÜH. MAD. TURZ. SAN. TİC. A.Ş.’nin yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %4 olacaktır.

OZKGY… Şirket ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş arasında İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş’ine ilişkin sözleşme taraflarca 14.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.

TUKAS… Şirketin Torbalı fabrika yerleşkesinde 3,9 MW gücünde çatı üzeri Güneş Enerji Santrali yatırımına başlanmış olup, ayrıca yatırım teşvik belgesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. Akhisar, Niğde /Bor ve Manyas fabrikalarımız için Güneş Enerji Santrali kurulumuna yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

SEGYO… Şirket’in 24.11.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere 24.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, 127 Ada, 33 Parsel’de tanımlı (12 Adet Bağımsız Bölüm) gayrimenkullerin Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ne satış işlemi 15.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu